Zelf zorg dragen voor het onderhouden van uw stal (inclusief schoonmaken drink- en voederbakken) en het verzorgen van uw paard of pony.
Niet roken in de schuur en/of de stallen.
Aanwezigheid op het terrein, schuur en/of stallen is geheel voor eigen risico.
Bij verzorging of berijden van je pony of paard, dienen alle spullen na gebruik te worden verwijderd /opgeruimd.

Bij het berijden van uw paard of pony is het dragen van een cap verplicht.
De was-, en poetsplaats moet veeg schoon worden achter gelaten.
De mest van je paard of pony s.v.p. direct verwijderen.

In het weideseizoen minimaal 2x per week een volle kruiwagen mest uit de wei halen.

In het winterseizoen minimaal 2x per week mest uit de paddocks halen waar je paard gedurende het buiten zetten in vertoeft.

Gedurende het hele jaar is een ieder verantwoordelijk voor het controleren van het waterpeil in de waterbakken (zomer -wei en winter-paddocks) en dient bij een lage stand direct te worden bijgevuld.
Kruiwagens, bezems, rieken, emmers etc. terugzetten na gebruik op de daarvoor bestemde plaats.
Alle lijnen achter je sluiten (ook van de bak)!
Als er iets kapot is, melden bij het bestuur.
Indien mogelijk je handen uit de mouwen steken als er iets moet gebeuren, wat niet direct betrekking heeft op je positie als klant (bijv. op stal toezicht houden, helpen paarden buiten of binnen te zetten, vegen, kantine en toilet schoonmaken etc.).

Kantine op orde houden en gebruikte kopjes afwassen en op het daarvoor bestemde rek terug hangen.

Iedere 1e zaterdag van de maand is er een vrijwilligersdag/avond. Hieraan dient minimaal 4x per jaar te worden meegeholpen. Dit om de stal gezamenlijk netjes te houden.

Aanwijzingen van de beheerder en of het bestuur dienen door iedereen te worden opgevolgd.