Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
• Voorzitter Marieke Hazenberg
• Penningmeester Gerard Holster
• Secretaris Mathilde van Aardenne

• Algemeen lid Marianne Sinnema


Alle bestuurders en beheerders werken op vrijwillige basis aan hun bestuurstaken.

Als u interesse heeft in meer informatie, dan kunnen wij u, op uw verzoek het beleidsplan van de stichting toe zenden. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier bij contact.