De stichting heeft als doel het bevorderen van het welzijn van paarden, die door fysieke oorzaken of gedragsproblemen niet op de reguliere basis kunnen worden gehouden. Vaak zijn dit oude en jonge paarden en pony’s die niet (langer) geschikt zijn voor de paardensport of manege-activiteiten. De stichting tracht haar doel onder meer te behalen door de paarden in kuddeverband in een natuurlijke, veilige en gezonde omgeving te laten leven en onderling contact te bevorderen (o.a. door gebruik te maken van open stallen). Het doel wordt ook bereikt door het stimuleren van persoonlijkheidsontwikkeling die ontstaat door de interactie tussen mens en paard.