De Stichting is gericht op de opvang en verzorging van met name paarden die door fysieke oorzaken of gedragsproblemen niet op reguliere basis kunnen worden gehouden. Daarnaast staan er veel oude paarden en pony’s bij stal Kros. Veelal zijn de paarden niet langer geschikt voor de paardensport of manage-activiteiten. Om een gezonde dynamiek tussen de paarden te handhaven is een deel van de paarden niet afgekeurd of oud.  Het overkoepelende doel is het bevorderen van het welzijn van de paarden en pony’s. In de praktijk betekent dit dat de paarden in kuddeverband in een natuurlijke, veilige en gezonde omgeving leven. Ook proberen wij het onderling contact tussen de paarden te bevorderen, onder andere door het gebruik van open stallen. Alle paarden zijn van harte welkom, mits zij zonder gevaar door mensen te benaderen zijn en zonder gevaar voor henzelf of voor de andere paarden in de kudde kunnen worden geplaatst.