Stichting Kros Paardenopvang Drechtsteden is op 28 februari 2013 opgericht door eigenaar en initiatiefnemer de heer Piet Kros. De stichting zorgt voor de opvang van paarden en pony’s op een zo natuurlijk mogelijke manier en in een veilige en rustige omgeving. Er zijn paarden in de opvang die eigendom zijn van de stichting, maar zijn ook eigenaren die hun paard of pony hebben gestald bij deze stichting. De stichting is geen reguliere stal, maar de paarden dienen te voldoen aan de eisen van de doelgroep. Zie hiervoor bij het kopje doelgroep op deze site.

De paarden leven in het weideseizoen overdag in kuddeverband, omdat sociaal contact tussen de paarden van groot belang is. Alle stallen zijn zoveel mogelijk open, zodat de paarden maximaal contact met elkaar hebben. Dit stimuleert het sociale gedrag van deze kudde dieren. Het welbevinden van de dieren staat bij ons voorop.